Teräspiippu paloturvallisesti

Olemme viime aikoina lukeneet vtt:n tutkimuksista (mm TM rakennusmaailma) joissa on selvitetty teräspiipun väärien asennusten aiheuttamia tulipaloja. Kaksi keskeistä rakennusvirhettä on tullut esille em. artikkeleista. Teräspiipun ulkovaippa on ollut kosketuksissa palavaan materiaaliin ja toinen; palava puhallusvilla, selluvilla, on puhallettu teräskuorta vasten eli välissä ei ole ollut palovillaa. Edelläoevasta oppineena päätimme; Noudattaa tarkasti asennusohjeita ja rakentaa piipun välipohjan ja yläpohjan läpiviennin niin, ettei palovaaraa olisi.
Päädyimme Schidel ICS piippuun. Saksalainen takka, saksalainen piippu. Piipun alapään kiinnitimme sovitekappaleella takkaan. Piipun paino lepäsi teräsbetoniseinään kiinnitetyn teräsrungon päällä jossa oli päällä kivilevy ja keraaminen laatta. Välipohjan kattopaneelin ja 3 + 13 cm:n polyuretaanieristeeseen sahasimme 10 cm suuremman aukon kuin piipun ulkohalkaisija oli. Ladoimme piippuelementit niin, että pystyimme alakautta kiinnittämään höyrysulkulaminaatiin epdm läpivientikumin jolla varmistetaan tiiveys. Alakattoon kiinnitettiin rst peitekaulus, Ullakkotilassa asensimme em. höyrysulkukumia vasten mukana tulleet A1 luokan lämmöneristekourut niin, että niiden kokonaiskorkeus on 1 m. Myöskin vesikaton raakaponttilaudoituksen sahattiin 10 cm suurempi aukko kuin mitä piipun ulkohalkaisija on ja se peitettiin Uni-flash kumi- alumiinilevy kappaleella joka piivistää vesikaton läpiviennin. Kun yläpohjaan puhallettiin 70 cm palamatonta kivivillaa rakenne on sellainen kuin asennusohjeissa sanotaan ja toisaalta myöskin vtt:n tukimusten johtopäätöksissä esitetään. Alla linkki asennusohjeet sivuille: schiedel asennusohje

Vastaa